آرشیو ماهانه: نوامبر 2015

23نوامبر/15

مجمع عمومی فروش تعداد محدود سهام به سهامداران دارای زیر یکصد سهم

سهامدار محترم

با سلام

به اطلاع می رساند طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/94 این شرکت فروش تعداد محدود سهام تا تاریخ 01/11/94 به سهامداران دارای زیر یکصد سهم در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت. لذا بدینوسیله از شما متقاضی محترم تقاضا داریم درخواست خود را برابر نمونه شرح ذیل پیگیری فرمائید.

الف: تعداد سهم مورد تقاضا و نحوه محاسبه پرداخت مبلغ مربوطه: با فرض اینکه شما دارای 5 سهم می باشیدو درخواست خرید 30 سهم را دارید.

331

تذکر:

1-در قبال درخواستهای ناقص، واریزی نقدی بعد از تاریخ 01/11/94 و نقد نشدن چکهای صادره ارائه شده جهت اقساط، این شرکت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مراتب عیناً به متقاضی عودت داده خواهد شد.

2- درخواست افراد غیر سهامدار پذیرفته نشده و عیناً به فرد مورد نظر مسترد می گردد.

3- اصل فیش واریزی و چکهای اقساط ماهانه ( حداکثر 6 فقره ) و فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه خودتان را از تاریخ 01/10/94 به آدرس دفتر این شرکت واقع در خیابان بهشتی نبش اندیشه 21 ساختمان درکایی با اخذ رسید، ارائه فرمائید.

هیئت مدیره شرکت توسعه عمران شاهاندشت

(سهامی خاص)